XML Sitemap

यो खोज इन्जिन Ask.com, बिंग, गुगल र याहू जस्ता XML साइटमैप मानक पालना जो संसोधित मानिन्छ छ जो एक XML Sitemap छ।
यो प्रयोग गरी उत्पन्न गरिएको थियो WordPress सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली र गुगल साइटमैप बनाउन प्लगइन by Arne Brachhold.
तपाईं XML साईटम्यापहरू बारेमा थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ sitemaps.org र Google Sitemap कार्यक्रम सूची.

URLप्राथमिकताआवृत्ति परिवर्तन गर्नुहोस्पछिल्लो परिमार्जन (GMT)
https://bonus.express/congratulations-you-won-a-bonus-and-a-motivational-video-of-how-i-became-a-millionaire-i-won-e1280000/60%साप्ताहिक2020-02-06 07:57
https://bonus.express/congratulations-you-won-1000-free-spins/60%साप्ताहिक2020-02-06 18:10
https://bonus.express/loans777/60%साप्ताहिक2019-11-19 13:00
https://bonus.express/casino-x-offers/60%साप्ताहिक2019-11-06 07:00
https://bonus.express/joycasino-offers/60%साप्ताहिक2019-11-02 12:07